سوالات رایج والدین

خانه راهنمای والدین سوالات رایج والدین

چرا کودک من گاهی لکنت دارد و گاهی ندارد ؟

در بین کودکان خرد سال (به طوز خاص )لکنت بسیار ناپایدار است .میزان و تنوع لکنت می تواند از یک روز به یک روز دیگر و از یک موقعیت به یک موقعیت دیگر تغییر کند و حتی ممکن است در خلال یک گفتگو هم تغییر کند .هیچکس نمی داند چرا لکنت تا به این حد ناپایدار است .می دانیم که لکنت تجت شرایط زیر تغییرات بارزی دارد:

وقتی کودک هیجان زده، به شدت خسته ،یا بیمناک و نگران هست و وقتی حس میکند باید با شتاب صحبت کند یا در حضور جمع صحبت میکند .

در جقیقت گفتار اغلب ما ممکن است تحت چنین شرایطی ناروان شود با همه ی این موارد گاه می بینیم که یک کودک خرد سال تحت یک رایط بسیار آرام و بدون تنش نیز به شدت لکنت می کند .یکی از دلایلی که باعث شده است لکنت طی سال ها به صورت یک معما باقی به ماند همین تغییرات به ظاهر غیر قابل پیش بینی در شدت و میزان آن است .

آیا لکنت چیزی است که باید برای همه ی عمر همراه کودک باشد ؟

احتمالا خیر . بیشتر کودکانی که شروع به لکنت می کنند به اجتمال هشتاد درصد لکنت را تدریجا کنار می گذارند از بین کودکانی که مانند بزرگسالان لکنتشان ادامه می باشد احتمالا موفقیت های شغلی و تحصیلی تنها یک سوم از این افراد تحت تاثیر لکنت قرار می گیرد. اما لازم به ذکر است که حتی به بزرگسلانی که لکنت مزمن و شدید دارند می توان کمک کرد تا در ارتباطاات روزمره و عادی مشکل خاصی نداشته باشند .

اگر کودک شما به تازگی دچار لکنت شده ، احتمال قوی وجود دارد که لکنت وی قطع شود . اما اگر او مدتی است که لکنت پیدا کرده و در مقابل ناروانی های گفتارش تنش و تقلا دارد و از صحبت در برخی موقیت ها اجتناب میکند و یا نسبت به گفتارش حساسیت نشان می دهند باید به دنبال کمک تخصصی باشید، چرا که لکنت ثابت و پایداری که برای مدتی باقی مانده است ، بعید است با افزایش سن خود به خود از بین برود ، مگر اینکه تحت درمان قرار بگیرد .