راهنمای والدین

خانه راهنمای والدین
0001020304050607080910

سوالات رایج والدین

چرا کودک من گاهی لکنت دارد و گاهی ندارد؟

داستان درمان لکنت کودک من

مجموعه داستان درمان لکنت کودکان از زبان والدین
معرفی کتاب ها

من بعضی وقتها لکنت می کنم

راهنمای لکنت برای کودکان

ین کتاب برای همه­ ی بچه هایی که لکنت دارند نوشته شده است. وقتی لکنت می­ کنید، دهانتان، همیشه آنچه را که می­ خواهید، انجام نمی­ دهد.گاهی اوقات می خواهید چیزی بگویید ولی صداها به راحتی بیرون نمی آیند.

لکنت و کودک من

پرسش و پاسخ هایی پیرامون لکنت برای والدین و معلمان

این کتاب ثمرۀ ترجمه ویرایش سوم کتاب Stuttering and your Child: questions and answers، منتشر شده از سوی انجمن لکنت آمریکا می باشد که با حمایت و پشتیبانی افراد دارای لکنت به سرانجام رسیده است.